Hugo Pilate (FR/US)

Hugo Pilate je franko-američki dizajner specijaliziran za stvaranje suradničkih iskustava, a fasciniraju ga prošlost, sadašnjost i budućnost stvaranja gradova.

hugopilate.com