Igor Andrić (RS)

Igor Andrić (Pančevo, Srbija), završio diplomski studij na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, smjer fotografija. Izlagao na grupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, i na samostalnoj izložbi u Pančevu. Član kandidat je ULUPUDS-a, član je Foto saveza Srbije, kao i član Mense Srbije. Bavi se umjetničkom i studijskom fotografijom, kao i digitalnom grafikom.
igorandric@photographer.net