Isidora Todorović (RS)

Isidora Todorović je medijska umjetnica iz Novog Sada. Završila je preddiplomski i diplomski studij na Odjelu za nove vizualne medije na Umjetničkoj akademiji u Novom Sadu, gdje radi kao asistentica. Ljubiteljica je bio-političkih teorija, post-feminizma i „uradi sam“ kulture. Trenutno piše članke o anonimnosti na internetu te dizajnira političke igre i „meku elektroniku“ za šivanje. Njezina politička igra za Android One good day dobila je nagradu Bogdanka Poznanović na festivalu video umjetnosti Videomedeja.

idoraorg@gmail.com