Ivan Novosel (HR)

Ivan Novosel je programski direktor Kuće ljudskih prava Zagreb od 2015. godine gdje koordinira istraživačke, monotoring i zagovaračke aktivnosti i projekte usmjerene na poštivanje i promociju ljudskih prava. Novosel se u svom radu posebno fokusira na područja slobode izražavanja, udruživanja i oklupljanja, prava branitelja ljudskih prava, socio-ekonomska prava, vladavinu prava, demokratske institucije, prava nacionalnih manjina i prava LGBTIQ osoba.

Član je Savjeta za ljudska prava Pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske i Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade Republike Hrvatske.

Magistrirao je ljudska prava na Central European University, Legal Studies Department u Mađarskoj i političke znanosti na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Bio je Open Society Justice Initiative Fellow (2012/14).