Ivana Smiljanić (RS)

Ivana Smiljanić je likovna umjetnica iz Beograda, rođena 1980. Diplomirala je 2005. godine na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu i na istom fakultetu magistrirala 2009. godine. Dobitnica je Nagrade "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2009. i Henkel Art Award za Srbiju 2011. Njeni radovi su dio Kolekcije Telenor. Do sada je realizirala 12 samostalnih izložbi i performansa te više od pedest puta sudjelovala na grupnim izložbama. Živi u Beogradu.