Jasna Jasna Žmak (HR)

Jasna Jasna Žmak, dramaturginja, dramatičarka i scenaristica. Radi na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu kao umjetnička asistentica na Odsjeku dramaturgije. 2015. objavila je svoju prvu proznu knjigu Moja ti.
Oboje pate od tinitusa.

kontakt: jasnazmak@gmail.com