Jason Mulhausen (US)

Jason Mulhausen (US), student Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, na Odsjeku za animirani film i nove medije. Dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država i radi u području vizualnih umjetnosti, kazališta i dizajna.kontakt: jason.mulhausen@gmail.com