Jiska Huizing (NL/NO)

Jiska Huizing (1991, Groningen, NL) nizozemska je umjetnica koja živi i radi u Oslu u Norveškoj. Njezin je rad odraz različitih stvarnosti koje supostoje na svijetu i činjenice da je sve relativno i stalno se mijenja, uz prisutan osjećaj traganja i lutanja i propitivanje percepcije stvari i okoline Pritom umjetnica koristi različite medije kao što su zvuk, fotografija, knjige, crteži, tekst i planinarenje, a njezina se praksa sastoji od nekoliko projekata međusobno povezanih istraživanjem načina na koje stvaramo sustave i strukture kako bismo došli do razine shvaćanja, uz dozu nestabilnosti koju istovremeno sadrže. Na temelju toga, Huizing gradi kolekcije čije su strukture promjenjive, a aktivira ih sâm gledatelj. Poput praznina na karti, takva fleksibilnost i otvorenost oslobađaju prostor znatiželji.

kontakt: www.jiskahuizing.nl