Johnatan Foote (US)

Johnathan T. Foote rođen je 1963. u Hollywoodu. Pohađao je javne škole u Santa Monici u Kaliforniji, gdje nije naučio surfati. Diplomu iz elektrotehnike stekao je 1985., a stručni magisterij iz električnog inženjerstva stekao je 1986., i jedno i drugo na Sveučilištu Cornell. Doktorat iz elektroničkog inženjerstva stekao je na Sveučilištu Brown, a dodijeljena mu je i nagrada za izuzetan istraživački rad - Outstanding Research Award razreda Sigma Xi Sveučilišta Brown. Postdoktorski istraživački rad od 1993. do 1996. proveo je na Sveučilištu Cambridge u Velikoj Britaniji, a 1997. bio je Fullbrightov stipendist na Institutu za sistemsku znanost – Institute for System Science (današnjem A*STAR-u) u Singapuru. Od 1997. do 2005. bio je viši znanstveni istraživač u FX Palo Alto Laboratory. Trenutno radi kao konzultant, a radi i na rukopisu.

Istraživački interesi dr. Footea su računalno prepoznavanje govora, analiza i nalaženje audio podataka, procesiranje multimedijskih signala i panoramski video. Dr. Foote je objavio više od 60 članaka na tim poljima i dobio je nagrade za najbolje priloge na međunarodnim konferencijama ACM Multimedia i ACM SIGIR. Dr. Footeu je registrirano 10 patenata u SAD-u, a daljnjih 30 čeka na registraciju. Aktivan je i u umjetnosti, a u slobodno vrijeme uživa ne surfajući.