Kurt Laurenz Theinert (DE)

Kurt Laurenz Theinert je fotograf, performer i izumitelj. Manipulacijom tipkovnice u radu Visual Piano omogućuje mu ispunjavanje prostora linijama, slikama i bojama umjesto zvukom. U svojim kompozicijama i improvizacijama nastoji rastvoriti statička svojstva prostora u kojemu se projekcija odvija u korist onih prostornih odnosa koji se mogu percipirati kroz dinamiku.