Katarina Petrović (RS)

Katarina Petrović (Niš, 1986) studentica je slikarstva na Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu. Realiziran kroz različite medije, njezin rad motiviran je stalnom željom za otkrivanjem suštine, detektiranjem strahova, frustracija i želja. Neke od formi kroz koje se realizirao takav pristup su, primjerice, slikanje sebe kao žrtve silovanja ili sebe kao prostitutke, portretiranje Hitlera u Austriji, naručivanje klanja životinja u svrhu umjetnosti a ne prehrane (iako je sama vegeterijanka), slikanje homoseksualnih tema u homofobnoj sredini, kreiranje odijela za samozadovoljavanje u crkvi. U svom radu istražuje psiho-socijalne obrasce ponašanja, te preuzimanje uloga putem kojih pojedinci skrivaju pojedine aspekte svog identiteta od drugih. Sudjelovala je na brojnim izložbama u zemlji i dobitnica je nagrade KulturKontakt za boravak na Letnjoj akademiji u Salzburgu 2008.godine.