Kate Marušić (HR)

Kate Marušić, plesačica koja se nakon 13 godina baleta usmjerila na suvremeni ples i fizički teatar. Sudjelovala je u mnogobrojnim predstavama. Kada ne radi u kazališti, jedri i plovi morima. I obrnuto.