Katja Banović (HR/AT) i Xavier Madden (AU/AT)

Katja Banović (HR/AT) i Xavier Madden (AU/AT) arhitekti su i dizajneri koji djeluju u Beču, (Austrija) i Puli (Hrvatska). Kao kolektiv fokusiraju se na performativne strukture s društvenim i materijalnim implikacijama, što je njihovo područje interesa proširilo na proizvodnju i upotrebu biomaterijala u urbanim središtima. Radili su na istraživačkim projektima kao što je Co-Corporeality i realizirali vlastite projekte i instalacije diljem Europe, Sjeverne Amerike i Australije.

katjabanovic.com
xaviermadden.com
bacteriababies.com