Katrin Hochschuh (DE)

Hochschuh ima profesionalno iskustvo u arhitekturi u području digitalnoga dizajna i robotike, gdje istražuje arhitektonsku geometriju, algoritme, simulaciju roja (Swarm) te interaktivnost. Radila je s Françoisom Rocheom u eksperimentalnoj praksi njegovog projekta New-Territories koji se nalazi na razmeđi spekulativne arhitekture, kratkog eksperimentalnog filma i likovne umjetnosti. U sklopu toga je Timidity Symptom bio izložen na Venecijanskom biennalu 2014. godine, a Katrin Hochschuh je bila dijelom produkcije i suradničkog projekta With s Carstenom Höllerom predstavljenog 2013. godine u Parizu i u Kremsu. U suradnji sa švicarskim MAS programom pri ETH (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) predstavila je prototip robotski stvorenoga paviljona na Biennalu dizajna u Zürichu te je za tamošnji Muzej digitalne umjetnosti razvila projekt digitalnog ukrašavanja.

kontakt: katrin@hochschuh-donovan.com