Ken Rinaldo (US)

Ken Rinaldo je umjetnik i teoretičar koji stvara interaktivne multimedijske instalacije koje zamagljuju granice između organskog i anorganskog. Već dva desetljeća Rinaldo radi na razmeđi umjetnosti i biologije istražujući kategorije interaktivne robotike, bioumjetnosti, artificijelnog života, komunikacije među vrstama, brzog prototipiranja i digitalnog snimanja. Radove je izlagao u nizu međunarodnih muzeja, galerija i u sklopu umjetničkih festivala: Biennale of Electronic Arts (Perth), Exit Festival (Paris), Transmediale (Berlin), ARCO Arts Festival (Madrid), Ars Electronica (Linz), The Kiasma Museum of Contemporary Art (Helsinki), The Museum of Contemporary Art (Chicago), The Home Show (Seul), V2 Dutch Electronica Arts Festival (Rotterdam), Image Du Future (Montreal), Siggraph (Los Angeles), The Exploratorium (San Francisco), i dr. Dobitnik je brojnih međunarodnih umjetničkih nagrada i stipendija. Rinaldo je profesor na Ohio State University u Columbusu gdje je i voditelj Art and Technology programa pri Odsjeku za umjetnost.