Kira O’Reilly (UK)

Kira O’Reilly britanska je umjetnica čija umjetnička praksa, svjesno interdisciplinarna i u potpunosti nedisciplinirana, utemeljena u vizualnoj umjetnosti. U svoj rad uključuje performans, biotehnloške prakse te pisanje, s fokusom na promišljanje rekonfiguracija poimanja Tijela. Izlagala je svoj rad internacionalno. Također je nastupala na konferencijama o izvedbenoj umjetnosti i znanosti, umjetnosti i tehnologiji. Bila je gošća predavačica u Velikoj Britaniji, Australiji i SAD-u, a trenutno je vanjska suradnica Sveučilišta Wales Institute Cardiff, gdje predaje medijsku umjetnost i performans. Trenutno radi na novom projektu, zaspati sasvinjom, u produkicji The Arts Catalyst, za festival Interspecies, 2009.