Kristina Marić (HR)

Kristina Marić multimedijska je umjetnica rođena 1990. u Đakovu. Diplomirala je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na modulu multimedije, i magistrirala edukaciju likovne kulture. Aktivno se bavi istraživanjem različitih medija, pretežno videa, fotografije i kazališnog oblikovanja. Dobitnica je priznanja za najbolji rad iz multimedije u akademskoj godini 2013./2014. Godine 2013 bila je na stipendiranom boravku na ustanovi Art Quarter u Budimpešti. Član je HDLU-a u Osijeku. Izlagala je na izložbama i festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Početkom akademske godine 2013./2014. počinje raditi kao demonstratorica na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, za kolegij Lutkarska tehnologija na preddiplomskom studiju Gluma i lutkarstvo.

maric.kristina69@gmail.com