Lada Cerar (SI)

Lada Cerar (1974.) diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti idizajna u Ljubljani. Radi samostalno i u grupi KOLEKTIVA (s Vesnom Bukovec i Metkom Zupanič). Umjetnost Lade Cerar može se opisati kao društveno angažirana. Inspiraciju za svoj rad često nalazi unutar privatne domene, no kasnije, kad se ideja ostvari, privatni aspekt nestaje, a gledatelj se suočava s kontroverznom društvenom temom. Sudjelovala je u nizu domaćih i međunarodnih izložbi: Territories, Identities, Nets, Slovene Art 1995-2005., Muzej moderne umjetnosti, Ljubljana; Continental Breakfast, Kulturni Centar Beograd; Narratives, -35+65 Twogenerations, Kunsthaus Graz, Austrija. Ostvarila je rezidencije u Nottinghamu, Berlinu, Grazu i Gorizi.

www.ladacerar.com
www.kolektiva.org