Lenka Klimešova (CZ)

Lenka Klimešova (1986) je multimedijalna umjetnica koja se bavi pitanjima tjelesnosti i roda. Prvostupničku diplomu iz intermedijske umjetnosti stekla je na Fakultetu likovne umjetnosti u Ostravi, a trenutno pohađa diplomski studij videa i multimedije na Akademiji likovne umjetnosti i dizajna u Bratislavi, u Slovačkoj.