Leo Scarin (IT/NL)

Leo Scarin je umjetnik, dizajner i tehnolog koji živi u Nizozemskoj. U svojoj umjetničkoj praksi, Scarin kroz interaktivne i imerzivne instalacije istražuje društveni, politički, a sve više i ekološki učinak digitalne kulture. Radovi su mu predstavljeni na festivalima i u institucijama u Nizozemskoj. Predaje na Kraljevskoj umjetničkoj akademiji (KABK) u Haagu te na AKI-ju u Enschedeu. Od 2022. dio je inicijative RGBdog, kreativnog studija za humanu tehnologiju koji provodi projekte temeljene na zajednici, kao što su filmovi, publikacije i obrazovni konteksti. Redovito uživo kurira programe o vizualnoj umjetnosti za nizozemsku trgovinu vinila 3345.

leoscarin.com