Lina Kovačević (HR)

Lina Kovačević radi u novim medijima, slikama i objektima. Diplomirala je na Studiju dizajna u
Zagrebu i magistrirala na Central St. Martins School of Art and Design u Londonu. Njen rad je
često opisivan kao subverzivan, kritičan, ali i duhovit, s poetskom crtom na individualnoj i
kolektivnoj razini. Paralelno internacionalno nagrađivanom grafičkom dizajnu, radila je web
instalacije poput “Edit this banner”, robotičke instalacije “Raymond robot designer” te instalaciju
“Set za online romantičnu večeru”.

Izlagala je na domaćim i međunarodnim izložbama, a kao veejay nastupala je na festivalima
poput Club Transmediale, Berlin; Contact Europe, Beč; Steirische Herbst i ExitSpace, Graz;
Muzički bijenale Zagreb, UrbanFestival Zagreb i drugi.