Ljiljana Mikulčić (HR)

Ljiljana Mikulčić diplomirala je filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirala film na prestižnom San Francisco State sveučilištu. Aktivna je filmska umjetnica čiji se filmovi redovno prikazuju na svjetskim festivalima (svoje filmove potpisuje imenom Liliana Resnick).

www.cyclofilm.com