Lois Keidan (UK)

Lois Keidan je suosnivačica i direktorica Live Art Development Agency u Londonu, bavi se istraživanjem, arhiviranjem, modelima profesionalnog razvoja, potičući projekte i inicijative za razvoj praksi i diskursa o živoj umjetnosti u Londonu i internacionalno.