Louis-Philippe Demers (CA/SG)

Louis-Philippe Demers živi i radi u Singapuru. Predaje kao viši asistent na Nanyang Technological University, a nedavno je obranio doktorat zasnovan na praktičnom istraživanju u kojemu se bavio pitanjima strojeva kao izvođača. Kao umjetnik radi na koncepciji i produkciji raznih interaktivnih robotičkih instalacija velikog formata i do sada je osmislio više od 350 strojeva. Njegovi radovi s područja robotike mogu se vidjeti u kazalištu, operi, stanicama podzemne željeznice, umjetničkim galerijama, znanstvenim muzejima te na glazbenim manifestacijama i trgovačkim sajmovima.