Lucas Paris (FR)

Lucas Paris bavi se digitalnom umjetnošću i elektroničkom glazbom. Već deset godina izrađuje instrumente s ciljem oblikovanja i dizajniranja neopipljivog zvuka i svjetlosti u stvarnom vremenu. Spajajući duboko promišljen i ekspresivan umjetnički pristup s visoko-tehnološkim mrežama za digitalnu sintezu i modularnim dizajnom instrumenata, Paris stvara nove, multi-senzorne, sveobuhvatne i emocionalne oblike audiovizualnog performansa.

Kao član projekata Quadr i Betafeed, te s vlastitim projektima AntiVolume i Array, nastupao je na festivalima kao što su: Mapping Festival 2018, Mirage Festival 2018, MUTEK ES 2018, MTL 2017/2016, MX 2017 i MUTEK ISEA Vancouver 2015, Akousma 2016, BIAN 2014 i 2016, te na TIES-u 2015. Bio je gost na umjetničkoj rezidenciji u centru za nove medije Eastern Bloc Montreal u siječnju 2015., na rezidenciji korporacije VYV u siječnju 2018., a od rujna 2017. sudjeluje na umjetničkoj rezidenciji Instituta Milieux Sveučilišta Concordia. Član je i umjetničkog centra Perte de Signal. Studirao je digitalnu glazbu i izradu digitalnih instrumenata na Sveučilištu u Montrealu.

kontakt: lucasparismusic@hotmail.com