Luka Dekleva (SI)

Luka Dekleva je slovenski fotograf i video umjetnik. Nakon magisterija na FAMU u Pragu pridružio se Codeepu u Ljubljani - kolektivu umjetnika koji se bave novim i klasičnim medijima, a organiziraju izložbe, umjetničke festivale i klupska događanja. Luka je aktivan na polju konceptualne fotografije i taktilnih medija. Trenutno radi na sučelju baziranom na gestama pod nazivom PLAY.VJ.

Među izložbe na kojima je izlagao spadaju: 95'05 Slovenska umjetnost 1995-2005, Teritoriji, Identiteti, Mreže, Galerija Moderne Umjetnosti, Ljubljana, Slovenija 2005, 25 PEACES, euroPART, Austrija 2006.