Maria Manuela Lopes (PT)

Maria Manuela Lopes vizualna je umjetnica i istraživačica koja živi i djeluje u Portugalu i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njezin je rad transdisciplinaran i zasniva se na temama sjećanja i samoidentiteta korištenjem podataka iz prirodnih znanosti i medicinskih istraživanja te prezentiranim u obliku instalacija temeljenih na vremenu, uz povremeno korištenje bioloških materijala. Lopes je studirala likovnu umjetnost u Portu u Portugalu i stekla MA na Goldsmithsu, Sveučilište u Londonu. Doktorirala je na britanskom sveučilištu UCA Farnham/Brighton University, na temu predstavljačkih strategija Alzheimerove bolesti u neuroznanstvenom laboratoriju. Trenutačno se bavi postdoktorskim projektom koji proširuje njezin doktorski projekt na širi kulturni scenarij preispitujući memorijske prakse i poboljšanja Čovjeka u visokotehnološkome društvu. Lopes je također pomoćnica voditelja dvaju specijalističkih programa: 1) Ektopija “umjetnici u Labosima” – Lisabon, te 2) Cultivamos Cultura, specijalistički program u Alenteju.

Kontakt: maria@manuelalopes.com