Marie Polakova (CZ)

Marie Poláková je umjetnica koju osobito zanimaju interdisciplinarni suradnički projekti gdje se različite discipline i znanja susreću s intuitivnom percepcijom i brojnim umjetničkim pristupima. Trenutno radi na magisteriju na području kultura sučelja (Kunstuniversität Linz, Austria), a diplomirala je umjetnost digitalnog ekrana na UCA u Farnhamu. Izlagala je i predstavljala svoje radove u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Češkoj, Finskoj, Austriji i Španjolskoj.

mimodek.medialab-prado.es
maruskapolakova@gmail.com,