Mark Paterson (UK)

Mark Paterson predaje ljudsku geografiju na Sveučilištu u Exeteru. Između 2002. i 2006. Predavao je filozofiju na Sveučištu West England (UWE). Godine 2002. Doktorirao je na području humane geografije na Sveučilištu Bristol. Prijeakademske karijere, radio je kao učitelj engleskog u Zimbabwu i Japanu, a radio je i za niz neprofitnih udruga u Velikoj Britaniji. Godine 2006. Napisao je knjigu The Senses ofTouch u Sidneyu, u Australiji, uz podršku stipendije od strane Arts and Humanities Research Council (AHRC). Dobitnik je stipendije za razdoblje 2008-2011. od strane Great Western Research, s ciljem istraživanja interakcije čovjeka i robota, u suradnji sa OC Robotics u Bristolu.