Marta Jovanović (RS)

Marta Jovanović stvara scenarije u kojima preispituje politiku, identitet, ljepotu i seksualnost. Njezina interdisciplinarna praksa poziv je na ignoriranje konvencionalnih ideja koje nameće društvo i na usvajanje demokratskije vizije oslobođene svake sputanosti. Godine 2001. završila je preddiplomski studij na Tulane University, a pohađala je i visoko učilište Scuola Lorenzo de Medici u Firenci. Svoje radove predstavila je na samostalnim i skupnim izložbama u više zemalja. Držala je izlaganje s Joan Jonas i Hansom Ulrichom Obristom na skupu Venice Agendas u sklopu 55. Bijenala u Veneciji. Dr. Kathy Battista objavila je 2013. knjigu Marta Jovanović: Performing the Self (Martin E. Segal Theatre Center, City University of New York). Godine 2015. Marta Jovanović je u rodnom Beogradu osnovala Performance HUB, platformu za obrazovanje na području izvedbenih umjetnosti.

studiomartajovanovic@gmail.com
m-art-a.net