Marta Stražičić (HR)

Marta Stražičić je multimedijska umjetnica s interesom za virtualnu stvarnost, alate za razvoj videoigara i softver za fizičku simulaciju. Završila je preddiplomski i diplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a nakon toga je studirala simulaciju digitalnih efekata u Viborgu u Danskoj.

@pirate_sheep