Masaki Yamabe (JP)

Masaki Yamabe rođen je 1977. u Tokiju, gdje živi i radi. Studirao je na Odsjeku za elektoničku informatiku Sveučilišta Hosei u Tokiju i na Međunarodnoj akademiji medijskih znanosti i umjetnosti u Japanu. Radi kao grafički dizajner i programmer u kompaniji Alliance Port. Izlagao je na Ars Electronica Campus Exhibition 2004, i izložbi Water for Life pri Centru za dizajn u Madridu.