Michal Kindernay (CZ)

Michal Kindernay je intermedijalni umjetnik koji se bavi interaktivnom povezanošću zvuka, slike i drugih inputa u sklopu računalnih aplikacija (iako ne isključivo), dizajniranih za rad sa zvukom i slikom. Njegovi radovi uključuju video performanse, instalacije i interaktivne projekte s ekološkim aspektima, a oni najnoviji istražuju iz društvenog aspekta uporabu senzora koji bilježe okoliš te audio i video zapise. Studirao je multimedijsku umjetnost na Akademiji likovnih umjetnosti u Brnu i u Centru audiovizualnih studija na FAMU u Pragu. Njegovo djelovanje u kulturi uključuje organizaciju i kuriranje manifestacija i radionica, kao i aktivnosti kolektiva Yo-yo o.s. i Galerije Školská 28.

insectual@societyofalgorithm.org