Michel Mesarić (SI)

Michel Mesarić (Ljubljana, 1989.), pohađao je Školu sa primijenjenu umjetnost i dizajn u Rijeci, grafički smjer te Glazbenu školu „Ivan Matetić Ronjgov“ u Rijeci, smjer glasovir (osnovna škola), a kasnije i teoretski smjer, udaraljke (srednja škola). Nakon završene srednje škole, počinje raditi na lokalnoj gradskoj televiziji. Uz posao je upisao Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci, smjer likovna pedagogija, modul grafika te je završio preddiplomski studij. Trenutno je student diplomskog studija „Medijske umjetnosti i prakse (MAP)“, modul - intermedija na istoj akademiji.

kontakt: create.instinct.23@gmail.com