Mika Fukumori (JP)

Mika Fukumori rođena je 1967. u Japanu. Diplomirala je 2004. na Institute of Advanced Media Arts and Sciences [IAMAS]. Od 2005. radi u Centru za istraživanje medijske kulture pri Institute of Advanced Media Arts and Sciences [IAMAS]. U razdoblju od 1994. do 2000. bila je urednica programa na lokalnoj televiziji. Izlagala je u Austriji, Kini, Koreji, SAD-u i Japanu.