Mika Satomi (JP)

Mika Satomi je izvorno iz Japana; trenutno pohađa doktorski studij na odsjeku Interface Culture Sveučilišta za umjetnost i industrijski dizajn u Linzu. Studirala je grafički dizajn na Sveučilištu Tokyo Zokei, te medijsku umjetnost na IAMAS-u u Japanu. U svom istraživanju bavi se teorijom igre, kiborg-kulturom i praksama na području ‘nosive’ tehnološke umjetnosti.