Milan Nenezić (RS)

Milan Nenezić (Beograd, 1983) diplomirao je 2008. godine kao stipendist Fonda za Mlade Talente na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odsjeku za slikarstvo. Sudjelovao je na više skupnih izložbi. Trenutno priprema izložbu slika pod nazivom I’m so beautiful. The moment after. Pored slikarstva, interesiraju ga glazba, digitalni mediji, manipulacija zvuka i slike i uloga tehnologije u suvremenoj umjetnosti. Poigravajući se postupcima komercijalizacije i popularnom kulturom, eksplicitne pornografske sadržaje, u kombinaciji sa sadržajima iz svakodnevnice, realizirao je u obliku glazbenog video spota. Načinio je odijelo za seksualno zadovoljavanje s Bogom. U naredolazećim projektima bavit će se istraživanjem slike u službi korporacija i slike kao moćnog sredstva u rukama subjekta.