Milica Ružičić (RS)

Milica Ružičić je rođena 19. veljače 1979. godine u Beogradu. Diplomirala je 2005. na Fakultetu Likovnih umetnosti u Beogradu na odsjeku za skulpturu u klasi Mrđana Bajića. Trenutno je na poslijediplomskom studiju na istom fakultetu. Jedna je od osnivačica i članica inicijative umjetnika Dez.org. Dobitnica je nagrade za mladog vizualnog umjetnika do 30 godina Dimitrije Baščević Mangelos za 2004. godinu, koju dodjeljuje Centar za savremenu umetnost u Beogradu. Samostalno je izlagala u Beogradu i Beču, a sudjelovala je i na oko 30 grupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je na radionicama u Beogradu, Salzburgu, Beču, Berlinu i Helsinkiju, a boravila je i kao gostujući umjetnik u New Yorku.