Mónica Bello Bugallo (ES)

Mónica Bello Bugallo je kustosica s posebnim interesom za područje umjetnosti i znanosti. Trenutno je umjetnička ravnateljica VIDA-e, međunarodne nagrade za umjetnost i umjetni život, osnovane 1999. od strane Fundacion Telefonica, Madrid, Španjolska, gdje je i članica upravnog odbora od 2006. Kurirala je niz izložbi, seminara i radionica o umjetnosti, znanosti i tehnologiji u društvu. 2005. godine je su-osnovala Capsulu, platformu za istraživanje i produkciju kulturnih događaja koji se bave umjetnošću, znanošću i prirodom. Od 2005. do 2007. kurirala je web projekt Res-qualia koji promiče istraživanje umjetnosti-znanosti i evolucije svijesti. Od 2007. do 2008. surađivala je s Digital Research Unit (DRU) na Sveučilištu Huddersfield na kuriranju Biorame, organizirajući terenska istraživanja i debatne platforme o digitalnoj kulturi i prirodnim fenomenima. Između 2008. i 2010. radila je kao voditeljica obrazovnih programa LaBoral Centro de Arte y Creacion Industrial u Gijonu, Španjolska, gdje je radila na eksperimentalnim programima u digitalnim medijima i obrazovanju, istraživanju novih formata koji olakšavaju umjetničku proizvodnju, kao i na promicanju suradnje između umjetnosti i akademske zajednice pokretanjem poslijediplomskog studija Inovacije u kulturi: umjetnost, digitalni mediji i popularna kultura u suradnji s Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Sudjeluje u različitim savjetodavnim odborima i objavila je članke o umjetnosti, znanosti, tehnologiji i novim modelima obrazovanja o umjetnosti. U akademskom području, držala je kolegije o umjetnosti i tehnologiji te predavanja o spajanju umjetnosti i znanosti o životu diljem zemlje i internacionalno.