Nataliya Petkova (BG/CA)

Nataliya Petkova je multidisciplinarna umjetnica koja djeluje na području elektronike, zvučne umjetnosti, koda i teksta, performansa i videa. Završila je preddiplomski studij vizualnih umjetnosti na École des Beaux-Arts u Marseillesu (Francuska) te diplomski studij novih medija na sveučilištu Laval (Quebec, Kanada). Od 2008. godine predstavlja radove na brojnim samostalnim i skupnim izložbama, festivalima, konferencijama i stipendiranim boravcima u Kanadi, SAD-u, Europi i Africi. 2013. godine dobila je nagradu Videre za izložbu Pata…graphies. Aktivna je članica i administratorica u odboru Avatara, centra za audio i elektroničku umjetnost u Quebec Cityju, Kanada. Trenutno živi i radi u Montrealu.