Nelo Akamatsu (JP)

Nelo Akamatsu (JP) je rođen u Tokiju, a živi i radi u Kanagawi u Japanu. Svoje umjetničke radove stvara na sjecištu nekoliko različitih medija poput instalacija s elektroničkim uređajima i video instalacija, skulptura, slika i fotografija. Nakon što je njegova zvučna instalacija Chijikinkutsu osvojila nagradu Zlatna Nika (Grand Prix) u kategoriji Digitalne glazbe i umjetnosti zvuka na festivalu Ars Electronica 2015., radove je predstavljao diljem svijeta, na izložbama i umjetničkim festivalima u Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Ukrajini, Meksiku, Kanadi, Tajvanu, Koreji, Kini i Japanu. Samostalno je izlagao, između ostalog, i u Mizuma umjetničkoj galeriji, jednoj od vodećih galerija japanske suvremene umjetničke scene.

neloakamatsu.jp