Nika Autor (SI)

Nika Autor rođena je 1982. u Mariboru. Studirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani, a za vrijeme studija sudjelovala je na dva programa razmjene: na Satakunta Polytechnic Fine Art Kankaanpäi, Finska (2005.) i na Akademiji likovnih umjetnosti u Poznanu,Poljska (2006). U svom radu bavi se odnosom umjetnika s njegovim svakodnevnim okolišem. Aktivna je na području slikarstva, grafike, fotografije, videa i izvedbenih umjetnosti. Izlagala je u brojnim galerijama i na festivalima u Sloveniji i internacionalno.

www.autor.si
nika.autor@avtonomija.org