Nika Oblak & Primož Novak (SI)

Nika Oblak & Primož Novak (SI) zajedno rade od 2003. godine. U svojim radovima se bave problematikom suvremenih medija i seciraju vizualnu i lingvističku strukturu društva koje pokreće kapital. Radove su predstavili diljem svijeta, na festivalima i manifestacijama poput Sharjah bijenala (UAE), Japan Media Arts festivala, Tokio (JP), Istanbulskog bijenala (TR), Bijenala Cuvée u Linzu (AT), transmedijala Berlin (DE), FILE-a Sao Paulo (BR). Oblak & Novak dobitnici su brojnih nagrada i potpora, uključujući nagradu CYNETART Award (DE), ACC_R Creators in Lab Grant, Asia Culture Center (KR), posebno priznanje na WRO Bijenalu (PL), nagradu White Aphroid koju dodjeljuje MMC KIBLA (SI) i posebno priznanje Rihard Jakopic, najvažniju nacionalnu nagradu za vizualne umjetnosti u Sloveniji.

oblak-novak.org
nikaoblak@hotmail.com
primoznovak@hotmail.com