Nika Oblak (SI)

Nika Oblak je rođena 1975. godine. Diplomirala je na odsjeku za slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani 2002. Magistrirala je tri godine kasnije na Odsjeku za video istog fakulteta. 2000./2001. bila je na studijskom usavršavanju kod prof. K. Sieverdinga na Hochshule der Kuenste u Berlinu/DE. Od 2002. surađuje s Primožem Novakom.