Parkticipacija (HR)

Parkticipacija je udruga koja okuplja ekoaktiviste, entuzijaste vrtlare i permakulturne dizajnere, a bavi se praktičnom edukacijom javnosti o uzgoju hrane u gradu, te javnim zagovaranjem za uspostavu društvenih vrtova i uređenje javnih površina koje bi omogućilo umrežavanje i izgradnju lokalne zajednice prema principima održivosti, suradnje, solidarnosti i međusobnog uvažavanja različitosti, interesa i potreba.

Primjenjujemo permakulturne principe dizajna i polikulturni organski pristup gdje god je to moguće, za što veći prinos hrane na ograničenom prostoru urbanih vrtova, te uz ekonomično korištenje energije i vode. Podjednako smo “doma” s radom u vrtu i u teglama.

Parkticipacija ostvaruje na ovim područjima vrlo rijetku, a možda i prvu kombinaciju aktivizma i praktične primjene – u ovom slučaju u području urbane permakulture, koja s krizama klime, hrane i novca, te s činjenicom da 50% svjetskog stanovništva živi u gradovima bez očitih alternativa, postaje nužnost.