Patrick K.-H. (AT/RU)

Apstraktno-konkretno video stvaralaštvo umjetnika Patricka K.-H. proizlazi iz njegovih radova s analognim kolažem pa je stoga obilježeno karakterističnim nepreciznim rezovima i preklapanjem tipografskih standarda koji se inače ne slažu.