Paul DeMarinis (US)

Paul DeMarinis je umjetnik i profesor na Sveučilištu Stanford u Kaliforniji. Kao umjetnik koji se elektroničkim medijima bavi od 1971. godine, kreirao je brojne zvučne i kompjuterske instalacije i interaktivne elektroničke izume. Izlagao je diljem svijeta: The Kitchen, Festival d’Automne u Parizu, Het Apollonihuis u Nizozemskoj i Ars Electronica u Linzu. Radio je glazbu za Merce Cunningham Dance Co. Njegovi interaktivni audio radovi su prezentirani na I.D.D.-u, Tokyo, u Bravin Post Lee Gallery, New Yorku i u The Museum of Modern Art, San Francisco. Sudjelovao je kao gost-umjetnik u programu u Exloratoriumu i u Xerox PARC-u te primio brojne glavne nagrade i stipendije za vizualne umjetnosti i glazbu: The National Endowment for the Arts, N.Y.F.A., N.Y.S.A., John Simon Guggenheim Foundation i Rockefeller Foundation. U mnogim se radovima bavi kompjuterski procesuiranim i sintetiziranim govorom. Radovi su dostupni na Lovely Music Ltd. CD-u Music as a second Language i Apollohuisovom A Listener’s Companion. Među najznačajnije instalacije ubrajamo Edisonov efekt, u kojem se koristi optikom i kompjuterima kako bi stvorio nove zvukove, laserima skenirajući stare fonografske zapise, Gray Matter, u kojoj se bavi interakcijom tijela i elektriciteta pomoću kojih stvara glazbu, i The Messenger kojim propituje mitove o elektricitetu u komunikaciji. U djela izložena u javnom prostoru ubrajamo instalacije velikih dimenzija u Park Tower Hall, Tokyo, na Olimpijskim igrama 1996. u Atlanti i na Expo-u 1998. u Lisabonu, kao i interaktivni audio ambijent u Ft. Lauderdale International Airportu, 2003. godine.