Pedro Gil Farias (PT/NL)

Pedro Gil Farias je portugalski multidisciplinarni istraživač, umjetnik i dizajner koji trenutno živi u Rotterdamu. Njegova praksa temelji se na participativnim i kritičkim pristupima dizajnu, etnografiji dizajna, kreativnoj subverziji i uradi sam tehnikama/amaterizmu, s fokusom na uporabu analognih i digitalnih medija za istraživanje praksi zajedništva, kreativnog prisvajanja i sudjelovanja u gradovima i javnom prostoru.

pedrogilfarias.com