Pedro Maia (PT/DE)

Pedro Maia je portugalski filmski umjetnik koji živi i radi u Berlinu. U svom radu uglavnom koristi 16mm i 8mm filmsku traku, pomičući granice i mijenjajući estetiku analognog filma manipuliranjem sirovina i propitivanjem tradicionalnih procesa. Radove je predstavljao i izlagao na renomiranim filmskim festivalima, u institucijama i galerijama, uključujući Barbican Centre, Muzej Serralves, Muzej suvremene umjetnosti u Tokiju, Armenski centar za suvremenu eksperimentalnu umjetnost, i drugdje.

pedromaia.net