Petra Kuppers (US)

Petra Kuppers je aktivistica kulture invaliditeta i umjetnica aktivna u zajednici. Predaje na studijima izvedbe i studijima invaliditeta na University of Michigan u Ann Arboru, SAD. Umjetnička je direktorica programa The Olimpias Performance Research Series i Olimpias radionica, instalacija, izvedbi i izložbi koje su održane u Europi, SAD-u, Novom Zelandu i Australiji. Svi Olimpias radovi orijentirani su na zajednicu, te se bave pitanjima kulture invaliditeta, mogućnostima kolaborativnih praksi te slavljenjem razlika.

Kuppers je autorica niza knjiga, uključujući Disability and Contemporary Performance: Bodies on Edge (Routledge, 2003), The Scar of Visibility: Medical Performances and Contemporary Art (Minnesota University Press, 2007) i Community Performance: An Introduction (Routledge, 2007). Zajedno s Gwen Robertson uredila je zbornik Community Performance Reader (Routledge, 2007). Trenutno se bavi poviješću invaliditeta te ponovnim razmatranjem starih mitova koji oblikuju naše viđenje tjelesnih, osjetilnih i mentalnih razlika. Tirezije je najnovija Olimpias produkcija.

petra@umich.edu